Електрическа безопасност на работното място

Електричеството е позната и необходима част от ежедневието ни, но електричеството може да убие или сериозно да нарани хората и да причини щети на имуществото. Съществуват прости предпазни мерки при работа със или близо до електричество, които могат да се вземат, за да се намали значително рискът от електрическо нараняване на вас и други хора около вас.

Електрически наранявания по време на работа и как да ги избегнем?

Електрическите наранявания могат да бъдат причинени от широк диапазон напрежения, но рискът от нараняване обикновено е по-голям при работа с уреди с по-високо напрежение и зависи от индивидуалните обстоятелства. Знаете ли, че дори батериите на фенерче могат да възпламенят запалими вещества? Електрическото захранване с променлив и постоянен ток може да причини редица наранявания, включително:

  • Токов удар
  • Електрически изгаряния
  • Загуба на мускулен контрол
  • Термични изгаряния

Токов удар

Напрежението от 50 волта, приложено между две части на човешкото тяло, предизвиква протичане на ток, който може да блокира електрическите сигнали между мозъка и мускулите. Това може да има редица ефекти, включително:

  • Спиране на сърцето /промяна в биенето в ритъм
  • Спиране на дишането
  • Причиняване на мускулни спазми
  • Точният ефект зависи от голям брой неща, включително размера на напрежението, кои части от тялото са включени, има ли следи от влага по човека и от времето, през което токът тече.

Електрическите удари от статично електричество като тези, които са изпитани при излизане от кола или ходене през изкуствен килим, могат да бъдат повече от 10 000 волта, но токът протича за толкова кратко време, че няма опасен ефект върху човека. Въпреки това статичното електричество може да причини пожар или експлозия, когато има експлозивна атмосфера (например в кабина за боядисване с боя).

Електрически изгаряния

Когато електрическият ток минава през човешкото тяло, той загрява тъканта по дължината на текущия поток. Това може да доведе до дълбоки изгаряния, които често водят до сериозни операции и до трайно увреждане. Изгарянията са по-често срещани при работа с уреди с по-високо напрежение, но могат да възникнат и от вътрешни източници на електроенергия, ако токът тече повече от няколко части от секундата.

Загуба на мускулен контрол

Хората, които получават токов удар, често получават болезнени мускулни спазми, които могат да бъдат достатъчно силни, за да счупят костите или да разместят ставите. Тази загуба на мускулен контрол често означава, че лицето не може да “пусне” или да избяга от електрически шок. Лицето може да падне, ако работи на височина, или да бъде хвърлено в близките машини и съоръжения, което безспорно е изключително опасно.

Термични изгаряния

Претоварено, неизправност, неправилно поддържана машина или късо съединение при някои електрически уреди може да доведат до нагорещяване дори при нормална работа и да предизвикат пожари. Дори батериите с ниско напрежение (като тези в моторните превозни средства) могат да се нагорещят и да се взривят.

Хората могат да получат топлинни изгаряния, ако се доближат до горещи повърхности или са близо до електрически взрив. Една батерия с ниско напрежение може да генерира искри, които са достатъчно мощни, за да предизвикат пожар или експлозия във взривоопасна атмосфера, като например в кабина за боядисване, близо до резервоари за гориво, в места за изхвърляне на газове или места, където има аерозоли, изпарения, газове или прах.