Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Здравейте!

Дойде време за подаване на Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В тази публикация ще намерите линк/презентация как да попълните и додадете вашата декларация или уведомление.

Ето няколко пояснения:

  • Декларация се подава, ако не е подавана до сега или има съществени промени;
  • Уведомление се подава, ако предходна година е подавана декларация и няма промени.

Ето и няколко насоки от Главна инспекция по труда:

Срокът за подаване на данни за 2015 г. : 1-ви януари 2016 г. – 30-ти април 2016 г.

Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Внимание !!! 

Услугата работи с версия 9 на Internet Explorer  или по-висока, както и всички версии на Mozilla Firefox. 

При проблеми с използване на Internet Explorer е необходимо добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java.

При използване на Mozilla освен отблокиране на приставките от червен символ горе вляво е възможно да е необходимо разрешаване на всички Java добавки от меню, което се отваря като в адресната лента се въведе адрес about:addons.

Системата позволява:

–  Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

–  Разпечатване на попълнената декларация/уведомление – при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл.

При подаване на уведомление на място – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ“) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата.