ГОДИШНА АУТОМОТИВ ПРОГРАМА 2024 + УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ ЗА ОДИТОР VDA 6.3

Допускане до изпит за одитор на процеси на VDA 6.3 – ВЕЧЕ С 5 ГОДИШНА ВАЛИДНОСТ НА ОДИТОРСКИТЕ ПРАВА!!

За да вземете изпита за VDA 6.3 Process Auditor, трябва да изпратите попълнено заявление, както и следните документи:

  • Сертификат за квалификация от обучението ” VDA Process Auditor 6.3″. Серийно производство – курс за квалификация (2023)” (ID 381).
  • Потвърждение на квалификацията на одитора – сертификат за обучение, базирано на стандарта ISO 19011 , с продължителност най-малко 3 дни (напр. Одитор IATF 16949, Одитор ISO 9001 и др.).
  • Потвърждение на познаването на основните методи за качество в автомобилната индустрия – сертификат за обучение, базирано на инструментите, с продължителност най-малко 2 дни (напр. APQP & PPAP, FMEA, MSA & SPC и др.) + сертификат от преминат онлайн тест VDA core tools QUIZ.
  • Удостоверение за заетост или удостоверения за заетост от предишни компании, потвърждаващи най-малко 5 години опит на пълен работен ден в производствената индустрия, включително най-малко 2 години в областта на управлението на качеството.

 Ако не получите положителен резултат от онлайн теста, трябва да вземете ключовите методи за качество в автомобилната индустрия за обучение на одитори на системи и процеси (ID 417)

Анулирането или прехвърлянето на участник 7 работни дни преди обучението ще доведе до таксуване на пълната цена на обучението. Затова, моля, изпратете навреме документите, необходими за прием.