Безопасно Училище

Училището е едно от най-важните места за всеки от нас. Нека го направим по безопасно място за работа, учене и игра.

Решения по ЗБУТ

Запознайте се с пакетите Безопасно Училище “Икономичен”, “Стандарт“ и “Премиум“

Пакетни решения, който имаме са

Икономичен, Стандарт и Премиум

На база опита на нашите експерти и благодарение на ползотворното сътрудничество с всички училища, с които си партнирахме през годините, ние обогатихме и усъвършенствахме тези услуги, за да гарантираме Вашата безопасност, здраве и отлично реноме. 

Градим доверие и ангажименти

Над 200 училища в цяла България

Услугите, които Ви предлагаме са резултат от дългогодишната ни практика като консултант по здравословни и безопасни условия на труд на повече от над 200 учебни заведения на територията на цялата страна. 

Безопасна Детска градина

Ние знаем, колко важно е за Вас да оправдаете доверието, както на административните органи, така и на родителите на Вашите деца и широката общественост като цяло. Ние имаме решения за здраве и безопасност при работа с най-малките и в същото време най-важните.

Решения по ЗБУТ

Запознайте се с пакетите Безопасна Детска градина “Икономичен”, “Стандарт“ и “Премиум“

Насочваме внимание към

Нашите деца и нашите учители

Нашите деца и учителите на нашите деца имат нужда от адекватни здраве и безопасност. Всички те трябва да работят в една по здравословна работна среда. С продукта “Безопасна детска градина” ние покриваме всички изиквания на законодателтвото, но и даваме реално изражение и стойност на безопасността.

Ние искаме и носим

Отговорност за действията си!

Здравословните и безопасни условия на труд са важен фактор при работата с деца. Ние обвързваме всичко това и със споделянето на отговорността, която носите!

Безопасен IT Сектор

Един от най-бързо развиващите се сектори в България. Нови рискове, нови опасности и нови подходи – това е за нас Безопасен IT сектор.

Безопасно Автомобилостроене

Автомобилостроенето или Automotive индустрията навлиза все повече в Българската икономика. Тази индустрия крие непознати за работещия рискове.

Безопасен Дом

Здравословните и безопасни условия са насочени към работното място, а у дома! Какво знаем и правим за безопасността вкъщи? Това е мястото където прекарваме огромна част от живота си.

Безопасен Офис

Столове, бюра, кабели, компютри, принтери! На пръв поглед нищо опасно. А знаете ли, че над 75% от трудовите злополуки в Европейския съюз стават в офиса?

Свържи се с нас