Отворени обучения

Семинари, курсове, събития, workshops

Вътрешнофирмени обучения

Курсове, практически обучения, работни групи

E-learning

Обучения, квалификации, инструктажи

Отворени обучения

Дай смисъл на изискванията

ЗБУТ + Първа долекарска помощ

Конкретни решения

Трудови договори

Правото да знам

Защита на личните данни

Вътрешнофирмени обучения

Обучението, което спасява живот

Първа долекарска помощ

Знания, умение и практика

Пожарна и аварийна безопасност

Най-важното обучение на 21 век

Управление на среса

Знанието дава решения

Решения за Човешки ресурси

Заедно с Академия Респонса вече 10 години градим нашата Академия. Имаме разработени над 100 различни теми в сферата на здравето, безопасността, стреса, управлението на хора, управление на процеси и конфликти, продажби и други soft skills. През годините обучихме над 15’000 човека. Можем да подготвим годишни модели за обучение и квалификация.

Свържи се с нас