Зарежда Събития

Предстоящи Събития

Събития Search and Views Navigation

Намери Събития

Събитие Views Navigation

Събития Search

май 2019

APQP and PPAP (according to AIAG)

май 13 @ 09:00 - май 14 @ 16:00
София София,
Евро275

Разширеното планиране на качеството на продуктите играе ключова роля в процесите на организацията. Насоките, които са представени в референтния наръчник на AIAG, се използват за изготвяне на план за качество по начин, който ще подпомогне разработването на продуктите и услугите и удовлетворяването на клиентите чрез минимизиране на риска от грешки и на разходите за лошо качество при внедряване на нови продукти чрез използване на доказани стандарти. Участниците в обучението имат възможност да се запознаят с отделните фази на APQP и…

Виж повече »

Lean manufacturing

май 15 @ 09:00 - май 16 @ 16:00
София София,
Евро250

Непрекъснатото усъвършенстване е повтарящ се процес на подобряване на системата за управление, която има за цел да подобри цялостното представяне на бизнеса. Необходимо е от нормативно ниво (ISO 9001: 2015). Като се имат предвид както нормативните изисквания, така и необходимостта и ползите от оптимизирането на дейностите, беше създадено обучение, при което се обсъждат редица въпроси, свързани с непрекъснатото усъвършенстване на системите за управление и производство. Сред обсъжданите въпроси са: 5S, Kanban или Kaizen. Участниците имат възможност да се запознаят с…

Виж повече »

IV Конференция – ЗБУТ в Образованието

май 15 @ 12:00 - 17:00
Хотел Експо, Бул. Цариградско шосе 147
София, BG Bulgaria
+ Google Map
Безплатно за клиенти

За четвърта поредна година ние от Респонса Превент организираме най-голямото събития за здраве и безопасност в сектор Образование.

Виж повече »

5S

май 17
София София,
Евро200

5S е набор от техники и методи, които позволяват създаването и поддържането на висококачествени работни места, като същевременно се гарантира подходяща организация на работата, стабилизиране на процеса и подобряване на организационната култура. 5S се отнася до пет японски думи, които характеризират подхода към организацията и управлението на работното място и работния процес. Задачата на 5S е да повиши ефективността чрез премахване на загубите, подобряване на процесите и намаляване на ненужните процеси. По време на обучението участниците ще имат възможност да…

Виж повече »

Interpretation of IATF 16949 and ISO 9001

май 20 @ 09:00 - май 22 @ 16:00
София София,
Евро400

Interpretation of the requirements of IATF 16949 and ISO 9001 Стандартът IATF 16949 е предназначен за производителите в автомобилната промишленост. Най-новата версия на спецификацията е издадена през 2016 г. Важно е организациите да разберат и да придобият способността да интерпретират правилно новите изисквания поради необходимостта те да бъдат приложени в автомобилните организации. Обучението осигурява практически знания в областта на изискванията, изпълнявани по начин, който увеличава ефективността на процесите и намалява риска от предприети действия. По време на обучението ще бъде…

Виж повече »

Control Plan

май 28 @ 09:00 - май 29 @ 16:00
Пловдив Пловдив,
Евро275

Основната цел на създаването на План за контрол в процесите на планиране на високо качество на продуктите е да се осигури производството на продукти в съответствие с изискванията на клиента. Това се постига чрез осигуряване на структуриран подход при проектирането, подбора и прилагането на новосъздадените методи за контрол за цялата система. Изключителната роля на този документ е подчертана в стандарта IATF 16949, който подхожда по специфичен начин към създаванет на плана за контрол. По време на обучението участниците имат възможност…

Виж повече »

Product Safety and Compliance Representative (PSCR)

май 30 @ 09:00 - май 31 @ 16:00
Пловдив Пловдив,
Евро650

Product Safety and Compliance Representative (PSCR) in the Automotive industry (под лиценз на VDA QMC) Това обучение ви запознава с необходимостта от определяне на представител за безопасността на продуктите, основните елементи на система за контрол на риска, вкл. резултати, управление на безопасността на продуктите и ролята на представителя за безопасност на продуктите, "научени уроци", степенуване на риска и структурирано действие и изисквания на Volkswagen AG за представителя за безопасност на продуктите. Това обучение е насочено към ръководители и персонал от…

Виж повече »

юни 2019

Auditing management systems according to ISO 19011

юни 13
София София,
Евро200

Одитирането на системата за управление позволява идентифициране на несъответствията и по този начин непрекъснато усъвършенстване на организацията. Уменията, знанията и квалификацията на вътрешните одитори и одиторите от втора страна са изключително важни за постигането на надеждни и повтарящи се резултати от одитите, чиято последица е подобряване на системите в организацията. Обучението е насочено към придобиване и подобряване на знанията и уменията на одита въз основа на указанията на ISO 19011.

Виж повече »

VDA 6.5 Квалификация за продуктов одитор

юни 14
Пловдив Пловдив,
Евро350

VDA 6.5 Квалификация за продуктов одитор (под лиценз на VDA QMC) Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите изисквания, както и по-широкото използване на електронни компоненти и софтуер водят до все по-високо ниво на сложност на продуктите. Очакванията на клиентите не завършват с определянето на спецификации. Производителите и доставчиците на автомобили трябва сами да определят дадени характеристики и да ги прехвърлят към продуктите. Това важи и за одити на продукти, които са насочени не само към гарантиране на качеството,…

Виж повече »

Management of Special Characteristics

юни 24
София София,
Евро200

Определението на IATF 16949 относно специалните характеристики посочва, че това е характеристика на продукта или параметър на производствения процес, които могат да повлияят на безопасността или спазването на разпоредбите, изискванията, годността, функционалността, производителността или допълнителната обработка на продукта. При разглеждането на изискванията, които се отнасят до тях, вече през призмата на самото определение, е очевидно колко е важен процесът на тяхното идентифициране и управление от момента на дейностите, свързани с дизайна, до документиране и архивиране на документирана информация, свързана със…

Виж повече »
+ Export Events